Povezana Društva


VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

Trgovačko društvo VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove (u daljnjem tekstu : Tvrtka), sa sjedištem u Osijeku, Poljski put 1, ustrojeno je temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

U procesu restruktuiranja, osnivač Vodovod-Osijek d.o.o. aktom Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 5.studenog 2013.godine, osniva tvrtku Vodovod-Montaža d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku (MBS:030139385; Tt-13/5166-2 od 13.studenog 2013.godine, Tvrtka je upisana u Registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Temeljem odredbi Zakona  o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN98/94) i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.od 15. studenog 2013.godine, definirana djelatnost je : uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju.

VODOVOD –MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove

Uprava - sastoji se od se od jednog člana – direktora koji je imenovan odlukom osnivača od 14.studenog 2013.godine.

Temeljem zahtjeva 5.podtočke 5.5.2 norme ISO 9001 i zahtjeva 4.4.1 norme ISO 14001, odlukom Skupštine imenovan je predstavnikom Uprave za kvalitetu i okoliš.

Direktor vodi poslove, usmjerava, nadzire, zastupa i predstavlja Tvrtku na najvišoj razini pojedinačno i samostalno, a svoju dužnost obavlja profesionalno i u radnom je odnosu u Vodovod-Montaža d.o.o.

Nadzorni odbor – se sastoji od tri člana, dva (predsjednika i zamjenika predsjednika)  bira skupština,   jednog  člana imenuju radnici Tvrtke. Članovi  nadzornog odbora dužni su pozornošću savjesnog gospodarstvenika nadzirati vođenje poslova Vodovod-Montaža d.o.o.

Skupština – najviši je organ trgovačkog društva koju čine predstavnici osnivača Vodovod-Osijek d.o.o. iz Osijeka, Poljski put 1.

Organizacijsko funkcionalni ustroj Tvrtke U sastavu Tvrtke nalaze se dvije (2) organizacijskih cjelina :

Operativa -  odgovorna za realizaciju procesa izvedbe usluge

Predstavništvo u Zagrebu -

Proizvodnja -  odgovorna za realizaciju procesa izrade proizvoda

Ugovaranje i nabava -

Financije i računovodstvo –

Vizija

Postati vodeća tvrtka u djelatnosti izvedbe i prodaje usluga montaže u Republici Hrvatskoj.

Misija

Uspostava moderne poslovne organizacije koja će stvoriti uvjete za pružanje usluge prepoznatljive kvalitete, ekološki svjesno i odgovorno.

Strateški ciljevi

-  osigurati konkurentnu prednost kvalitetom usluge i poštivanjem rokova

-  osigurati rast prihoda uz povećanje fizičkog obima posla

-  razvijati timski rad utemeljen na visokoj odgovornosti uposlenih

-  kontinuirano poboljšavati kompetencije izvršitelja

-  kvalitetu proizvoda/usluge temeljiti na kontinuiranom poboljšanju odnosa prema

okolišu uz dosljednu primjenu važečih zakona i propisa zaštite okoliša

Politika Kvalitete Vodovod-Montaža d.o.o.

certifikat ISO 9001

certifikat-ISO-14001

Referentna lista

Impozantna referent lista koju možete pronaći u nastavku najbolje pojašnjava činjenicu da je svojim poslovnim rezultatima osigurala tvrtki VODOVOD-OSIJEK d.o.o prvo mjestu liste “Instalacije i završni radovi u građevinarstvu” (8,4 mil. eura novostvorene vrijednosti) u tradicionalnom rangiranju 500 najboljih poduzeća koje zajednički provode časopis Lider, FINA i Zavod za poslovna istraživanja.VODOVOD-GRADITELJSTVO d.o.o.

Trgovačko društvo Vodovod-Graditeljstvo d.o.o. za (u daljnjem tekstu : Tvrtka), sa sjedištem u Osijeku, Tina Ujevića 10, ustrojeno je temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Osnivač Vodovod-Osijek d.o.o. aktom Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 5.studenog 2013.godine, osniva  tvrtku Vodovod-Graditeljstvo d.o.o. za građenje i ostale građevinske radove.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku (MBS:030139393; Tt-13/5167-2 od 13.studenog 2013.godine, Tvrtka je upisana u Registar Trgovačkog suda  u Osijeku.

Temeljem odredbi Zakona  o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 98/94) i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.godine, definirana djelatnost je : gradnja cjevovoda za tekućine i plinove  (brojčanaoznaka 92; brojčana oznaka razreda 4221).

VODOVOD–GRADITELJSTVO d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove

  • SJEDIŠTE :  Tina Ujevića 10, 31000 Osijek
  • MATIČNI BROJ : 4123727
  • OIB : 10167011700
  • TELEFON : +385 031 330 470
  • FAX :        +385 031 330 490
  • E-mail : vodovod@vodovod.com
  • ŽIRO-RAČUN : HR9624850031100286147  Croatia banka d.d.

Uprava - sastoji se od jednog člana – direktora imenovanog odlukom osnivača od 4.studenog 2013.godine.

Direktor vodi poslove, usmjerava, nadzire, zastupa i predstavlja Tvrtku na najvišoj razini pojedinačno i samostalno, a svoju dužnost obavlja profesionalno i u radnom je odnosu u Vodovod-Graditeljstvo d.o.o.

Skupština – najviši je organ trgovačkog društva koju čine predstavnici osnivača Tvrtke.

U sastavu Tvrtke nalaze se tri (3) organizacijske cjeline sa definiranim odgovornostima :

Ured Uprave

-      predstavnik Uprave za kvalitetu za proces uvođenja i održavanja Sustava upravljanja kvalitetom poslovanja

-      stručnjak zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša za preventivno osiguravanje rada sukladno propisima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

-      kontrolor za aktivnosti praćenja i mjerenja procesa i usluge tajnica za obavljanje i koordinaciju uredskih poslova sa zaposlenima, poslovnim partnerima, strankama

Poslovna jedinica Operativa za ključni proces Sustava.

U svom sastavu ima dvije organizacijske cjeline statusa radnih jedinica.

- RJ Komercijala za proces prodaje; nabave; skladištenje, pakiranje, čuvanje i isporuku materijala, opreme, povrat sa gradilišta i zbrinjavanje tehnološkog otpada; zaprimanje, skladištenje, čuvanje, izdavanje, rashod alata, sitnog inventara i osnovnih sredstava-imovine.

- RJ Građenje za realizaciju usluge

Zajedničke službe

za realizaciju potpornih procesa (pravnih, kadrovskih, računovodstvenih i financijskih).

Potvrda – Certificate

Politika Kvalitete Vodovod-Graditeljstvo d.o.o.

Vizija

Na području regije biti među najboljima u svojoj djelatnosti. Uspjeh graditi na kvaliteti, povjerenju, ispunjenju zahtjeva i prepoznavanju očekivanja kupaca.