Profil

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je moderno trgovačko društvo sa 380 zaposlenih koje se kao osnovnom djelatnošću bavi vodnim uslugama u koje prvenstveno spadaju pročišćavanje i distribucije pitke vode te odvodnja otpadnih voda.

Temeljni kapital Društva: 429.971.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Organi Društva su:

Skupština Društva raspolaže s ukupno 10.000 glasova koji se upisuju u Knjigu udjela.

Nadzorni odbor ima 7 članova. Grad Osijek u Nadzornom odboru ima 5 članova, ostali osnivači jednog člana, a radnici Društva također jednog člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a predstavnika radnika bira Radničko vijeće. Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine, s tim da mogu biti ponovno izabrani.

Članovi Nadzornog odbora su:

Odlukom Nadzornog odbora Društva od 22. lipnja 2013. godine za člana Uprave imenovan je Slobodan Tolj, dipl. oec., a odlukom Nadzornog odbora Društva od 11. srpnja 2013. godine za predsjednika Uprave imenovan je mr.sc. Ivan Jukić, dipl. oec.


Pregled donacija i sponzorstva u 2014 godini

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument


Popis ugovora skolopljenih u 2014. godini
Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Ugovori u 2013. i 2014. godini

Ukoliko ste zainteresirani za pregled sklopljenih ugovora u 2013. i 2014. godini, klikom na ikonu možete skinuti xls dokument.

Godišnje izvješće konsolidirano za 2013. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Godišnje izvješće nekonsolidirano-s-potpisima za 2013. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Revizorsko izvješće konsolidirano za 2013. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Revizorsko izvješće nekonsolidirano s potpisima 31.12.2013.

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Konsolidirano godišnje izvješće za 2012. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Nekonsolidirano godišnje izvješće za 2012. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Konsolidirano revizorsko izvješće za 2012. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Nekonsolidirano revizorsko izvješće za 2012. godinu

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Pregled SPONZORSTAVA od 01.01. do 31.10.2013

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Pregled DONACIJA od 01.01. do 31.10.2013

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Ugovori u 2012. godini

Ukoliko ste zainteresirani za pregled sklopljenih ugovora u 2012. godini, klikom na ikonu možete skinuti xls dokument.

Ugovori u 2011. godini

Ukoliko ste zainteresirani za pregled sklopljenih ugovora u 2011. godini, klikom na ikonu možete skinuti xls dokument.

Ugovori u 2010. godini

Ukoliko ste zainteresirani za pregled sklopljenih ugovora u 2010. godini, klikom na ikonu možete skinuti xls dokument.

Katalog informacija

Klikom na ikonu možete skinuti word dokument.


Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument